Het rapport

In het onderzoek 'Oog op Onderscheidend Vermogen' wordt de stand van zaken op het gebied van onderscheidend vermogen in Nederland onderzocht. Dit jaar stond het onderzoek in het teken van strategieontwikkeling. In totaal hebben 470 professionals deelgenomen aan dit onderzoek. Hiermee is 'Oog op Onderscheidend Vermogen' een van de grootste strategieonderzoeken in Nederland. Het onderzoek is een initiatief van Six Fingers en is sinds 2009 een bestaand begrip in Nederland.

  • Selectiecriterium voor deelname is dat respondenten een actieve rol hebben bij de communicatie-, marketing of ondernemingsstrategie binnen de organisatie.
  • Na vergelijking met bekende populatiegegevens blijkt dat de steekproef representatief is voor werknemers bij organisaties in Nederland.
  • Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquete. Uit diverse adressenbestanden is een steekproef getrokken. Daarnaast werd aan elke respondent gevraagd of hij of zij nog andere personen kende die in aanmerking kwamen als respondent (snowball sampling).
  • Alle ingevulde vragenlijsten werden individueel gecontroleerd op validiteit. Vragenlijsten waarbij twijfels bestonden over de validiteit werden buiten de analyse gehouden.

  • Ge´nteresseerd? Download Oog op onderscheidend vermogen 2012.